IT / ICT – TUKEA JA NETTISIVUJA (Fin) | ICT – SUPPORT & WEBSITES (Eng)

 

Olen opiskeluvapaalla – Mahdollisen osakeyhtiön yritystoiminnan aloitan tällä saitilla vasta kun löydän markkinoijan ja rahoittajan. (Fin) | I am on study leave – I will only start a possible limited company business on this site if I find a marketer and financier. (Eng)

 

Tarjoan kuitenkin opiskelun ohella joitakin palveluita lähitulevaisuudessa. Katso ihmeessä uudistettu saittini:ComaMode. Tarjoan ajan salliessa siellä erilaisia palveluita mm. Mikrotukea, Nettisivuja ja toista osaamisaluettani eli rumpuopetusta! (Fin) | However, in addition to studying, I will offer some services in the near future. Check out my miraculously revamped site:ComaMode. When time allows, I offer various services there, e.g. Microsupport, Websites and my other area of ​​expertise, ie drum lessons!

 

 


 

 

Tarjoan mm. aloittaville – / startup – / pien – yrityksille ja yhdistyksille kokonaisvaltaisen yrityksen toimintaan tarvittavat tekniset työkalut ja konsultoinnin, sisältäen kaiken mitä yritys tarvitsee päästäkseen netin, laitteiden, päätteiden, sekä verkko – palveluiden kanssa toimivaan työ – / – laite – ympäristöön ja samalla valmistan tarvittaessa nettisivut asiakkaalle.

 

Yksityishenkilöille tarjoan  vastaavia palveluita mm. mikrotukea ja konsultointia liittyen esimerkiksi älylaitteisiin.

 

Tervetuloa tutustumaan! Näillä sivuilla on lyhyesti mitä tarjoan, sekä yhteystiedot jos kiinnostut kuulemaan lisää. Kiitos ajastasi!

 

 

I offer e.g. technical tools and consulting for start – ups / startups / small companies and associations, including everything a company needs to access a work / device environment with the Internet, devices, terminals and network services, and at the same time create websites if necessary to the customer.

 

I offer similar services to private individuals, e.g. microsupport and consulting related to smart devices, for example.

 

Welcome to search services! These pages have a brief overview of what I offer, as well as contact information if you are interested in hearing more. Thank you for your time!

 


 

Pääkaupunkiseudulla IT / ICT / ATK / PC / Linux / Android / verkko – ongelmien ratkomista. Esimerkiksi:

 • Verkkosivut yksityis tai yrityskäyttöön
 • Tietoteknistä tukea laitteisiin (myös vanhuksille)
 • Älypuhelimien ja televisioiden ongelmatilanteet
 • Kotiverkkojen ja laitteiden ongelmatilanteet
 • Myös varmuuskopiointi ja tietoturva – ratkaisut hoituvat
 • Yritysten IT – ongelmien ratkaisut myös mahdollisia

 

 

In the Helsinki Metropolitan Area, IT / ICT / PC / Linux / Android / network – problems, for example:

 • Website for private or business use
 • IT – support for devices (including helping the elderly people)
 • Problems with smartphones and televisions
 • Problems with home networks and devices
 • Backup and security solutions also can be taken care of
 • Solutions to companies IT – problems are also possible

 

 


 

Jos näiden sivujen selaus tuntuu vievän liikaa aikaasi, Voit helpoiten ottaa yhteyttä suoraan:

(+358) 41 478 2448
asiakaspalvelu@it-tuki.net
Tai alustavalla lomakkeella: it-tuki.net/tilaus

 

If browsing of these pages seems to take too much of your timetime, the fastest way to contact us is to contact straight:

(+358) 41 478 2448
asiakaspalvelu@it-tuki.net
Or on a preliminary form: it-tuki.net/tilaus

 


 

Copright © 2022

IT-TUKI.NET

Site powered by: wordpress.org and nettihotelli.fi